Ոստիկանությունը ետ կանչեց առաջարկված «քարոզչության» օրինագիծը

12-08-2013

Police2013թ. օգոստոսին, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը նախաձեռնել էր «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ, որտեղ մասնավորապես  առաջարկ էր արվել ավելացնել երկու հոդված, որը պատասխանատվություն էր նախատեսում «ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունների» քարոզչության համար:

Ինչպես նախատեսված էր նախագծում, ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունների վերաբերյալ քարոզչությունը առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից մինչև հարյուրապատիկի չափով,  պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով և իրավաբանական անձի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից մինչև երկուհարյուրհիսնապատիկի չափով: Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է զանգվածային լրատվության միջոցների օգտագործմամբ, առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից մինչև հարյուրհիսնապատիկի չափով,  պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհիսնապատիկից մինչև երկուհարյուրապատիկի չափով և իրավաբանական անձի պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրհիսնապատիկից մինչև երեքհարյուրհիսնապատիկի չափով:

ՀՀ ոստիկանության իրավաբանական վարչությունը հետևյալ փոփոխությունները նախաձեռնել էր` հիմնավորելով հայկական ընտանիքների պաշտպանության գործում իրենց բացառիկ դերով: Տվյալ նախագծում առաջարկված փոփոխություններում, սակայն, սահմանված չէին, թե ինչ է նշանակում «ավանդական սեռական հարաբերություններ», «ոչ ավանդական սեռական հարաբերություններ», «քարոզչություն» հասկացությունները: Ավելին, աշխարհիկ և ժողովրդավարական պետությունում, որտեղ խոսքի ազատությունը սահմանված է Սահմանադրությամբ, «քարոզչություն» հասկացությունը չպետք է իր մեջ ներառի ոչ վնասակար գործողություններ:

Օգոստոսի 8-ին ՀՀ ոստիկանության իրավաբանական վարչությունը ետ կանչեց Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին առաջարկը: Ինչպես նշված էր ՀՀ ոստիկանության պաշտոնական կայքէջում, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նկատի ունենալով օրինագծի` քննարկումների ընթացքում  ի հայտ եկած  թերություններն ու բացթողումները, ինչպես և նշելով, որ այդ խնդիրն այսօր ոստիկանության առաջնահերթություններից չէ, օրինագիծը հետ է ուղարկել:

Այնուամենայնիվ, օրենքում փոփոխությունների իրականացնելու նախագիծը ոչ թե չեղյալ է համարվել, այլ հետաձգվել է: