Ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություններ

Ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվություն 2015 թ.

Կազմակերպության հաշվետվություն, 2015 թ․

Այս զեկույցը համապարփակ ամփոփում է 2015թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին մեր կազմակերպության աշխատակիցների և Խորհդի իրականացրած գործունեությունը: Փինք Արմենիայի ռազմավարական պլանը ներդրվել է մեր աշխատակազմի և Խորհրդի կարճաժամկետ ու երկարաժամկետ աշխատանքներում ու նպատակներում, որոնց կազմակերպությունը հասնում է տարվա ընթացքում իրականացված բազմաթիվ միջոցառումների միջոցով` Հայաստանում և արտասահմանում գտնվող մեր համայնքի և գործընկերների անխոնջ աջակցությամբ:

ՓԻՆՔ-ի 7 տարվա գործունեությունը

Կազմակերպության հաշվետվություն, 2007-2015 թթ․

Զեկույցն ամփոփում է կազմակերպության անցած ուղին, ինչպես նաև հակիրճ ներկայացնում է կազմակերպության պատմությունը, նախորդ յոթ տարիների ընթացքում կազմակերպության կողմից իրականացված ծրագրերը, կազմակերպության խորհուրդն ու աշխատակազմը: Զեկույցում ամփոփում ենք նաև կազմակերպության նախորդ յոթ տարիների ֆինանասավորման աղբյուրներն ու կազմակերպությանը տրամադրված գումարները: